Vàng Mua Bán
SJC HN 48,650 49,020
SJC HCM 48,650 49,000
DOJI AVPL / HN 48,680 48,850
DOJI AVPL / HCM 48,680 48,920
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 25,241.00 25,495.96
GBP 28,129.44 28,413.58
JPY 208.77 210.88
Chứng khoán
VNIndex 878.67 14.2 1.62%
HNX 114.14 4.32 3.79%
UPCOM 55.03 0.0 0.0%
Thứ hai, 01/06/2020

Doanh nghiệp Việt Nam 2020 qua các con số

THUẬN TIỆN 22:04 | 28/04/2020

Nhóm các doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào GDP tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2018, doanh nghiệp FDI đang tăng dần trong cơ cấu loại hình doanh nghiệp cả nước.
Doanh nghiệp Việt Nam 2020 qua các con số
Từ khóa:
id news:200794