Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ tư, 25/11/2020

Doanh nghiệp Việt Nam 2020 qua các con số

THUẬN TIỆN 22:04 | 28/04/2020

Nhóm các doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào GDP tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2018, doanh nghiệp FDI đang tăng dần trong cơ cấu loại hình doanh nghiệp cả nước.
Doanh nghiệp Việt Nam 2020 qua các con số
Từ khóa:
id news:200794