Vàng Mua Bán
SJC HN 56,780 57,950
SJC HCM 56,780 57,930
DOJI AVPL / HN 56,850 57,700
DOJI AVPL / HCM 56,750 57,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,552.73 26,820.94
GBP 29,528.39 29,826.66
JPY 211.17 213.30
Chứng khoán
VNIndex 821.35 6.7 0.82%
HNX 111.59 1.17 1.05%
UPCOM 55.51 0.7 1.27%

Đố bạn tìm thấy một quả việt quất đang lẫn giữa những quả nho này?

AN LY (t/h) 12:01 | 01/08/2020

Ai tinh mắt hơn: Đố bạn tìm thấy một quả việt quất đang lẫn giữa những quả nho này?
Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.  
Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.  

 

Từ khóa:
id news:208572