Dính hàng loạt vi phạm, sách Phương Nam bị phạt 240 triệu đồng

Thứ năm, 11/10/2018 | 08:32 GMT+7

NGUYỄN DUY

PNC bị phạt 70 triệu do công bố thông tin sai thời hạn, 85 triệu do công bố thông tin sai lệch, 85 triệu do vi phạm luật quản trị công ty.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) tổng số tiền 240 triệu đồng cùng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, PNC bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin. Trong đó, công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Điển hình, PNC công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE, của công ty và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tài liệu mà PNC công bố thông tin không đúng thời hạn là báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 lần 1 ngày 4/10/2016. Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân quận 11, TP.HCM.

PNC tiếp tục chìm trong khủng hoảng.
PNC tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2017. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2017. PNC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HOSE, của công ty đối với giải trình biến động kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2016.

PNC còn bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017. Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017 có sai lệch về số liệu so với báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 có sai lệch về số liệu so với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và giá vốn hàng bán.

PNC cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, triệu tập, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

PNC được có tiền thân là Công ty Văn hóa Dịch vụ Tổng hợp quận 11, được thành lập vào tháng 2/1982, trực thuộc phòng Văn hoá thông tin quận 11. Tháng 8/1999, Công ty Phương Nam hoàn tất quá trình cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật phầm Văn hóa Phương Nam.

PNC đưa 2 triệu cổ phiếu niêm yết trên HOSE vào ngày 11/7/2005. Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, PNC đang giao dịch quanh vùng giá 14.400 đồng/cổ phiếu. PNC đang bị HOSE duy trì diện kiểm soát đặc biệt từ 27/2/2018 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong hai năm 2016 và 2017 là con số âm.

Từ khóa: