Vàng Mua Bán
SJC HN 56,000 56,520
SJC HCM 56,000 56,500
DOJI AVPL / HN 56,100 56,550
DOJI AVPL / HCM 56,100 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Hà Giang

VY PHẠM (t/h) 14:56 | 03/04/2019

Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Hà Giang.

Căn cứ: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

- Diện tích tối thiểu là 36,0m2; chiều rộng tối thiểu là 03 mét, chiều sâu tối thiểu là 5 mét.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

- Đối với đất khu dân cư có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.

Từ khóa:
id news:172536