Vàng Mua Bán
SJC HN 44,650 45,020
SJC HCM 44,650 45,000
DOJI AVPL / HN 44,780 44,980
DOJI AVPL / HCM 44,750 45,000
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,582.31 24,830.62
GBP 29,543.87 29,842.29
JPY 201.86 203.90
Chứng khoán
VNIndex 938.13 9.37 1.0%
HNX 109.57 0.28 0.25%
UPCOM 56.4 0.15 0.27%

Dầu thô Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan

VIÊN VIÊN 16:28 | 22/08/2019

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dầu thô 7 tháng đầu năm 2019 tăng về lượng, giảm giá và kim ngạch

Trong 7 tháng đu năm 2019 c nước xut khu 2,36 triu tn du thô, thu v 1,24 t USD, giá trung bình 525,3 USD/tn, tăng 5,6% v lượng, nhưng gim 1,5% v kim ngch và gim 6,8% v giá so vi cùng kỳ năm 2018.

Riêng tháng 7/2019 xut khu 318.587 tn du thô, tương đương 175,21 triu USD, giá trung bình 550 USD/tn, gim 2,9% v lượng, gim 5,6% v kim ngch và gim 2,8% v giá so vi tháng 6/2019; so vi cùng tháng năm 2018 cũng gim 23,3% v lượng, gim 27,1% v kim ngch và gim 4,9% v giá.

Xut khu du thô sang th trường Đông Nam Á – th trường tiêu th du thô hàng đu ca Vit Nam tăng 22,9% v lượng và tăng 14,6% v kim ngch so vi cùng kỳ năm 2018, đt 872.377 triu tn, tương đương 456,66 triu USD, chiếm 37% trong tng lượng và tng kim ngch du thô xut khu ca c nước.Tuy nhiên, giá xut khu sang th trường này li gim 6,8%, đt 523,5 USD/tn.

Dầu thô Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan. 
Dầu thô Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan. 

Trong khi Đông Nam Á, xut khu nhiu nht sang Thái Lan, chiếm ti 49% trong tng lượng và tng kim ngch xut khu du thô sang khi này, đt 430.425 tn, tương đương 221,98 triu USD, giá xut khu đt 515,7 USD/tn, gim 12,9% v lượng, gim 21% v kim ngch và gim 9,3% v giá so vi cùng kỳ.

Ngược li, xut khu sang th trường Malaysia tăng rt mnh 203,8% v lượng, tăng 196,3% v kim ngch, đt 240.558 tn, tương đương 125,25 triu USD, chiếm trên 27% trong tng lượng và tng kim ngch giá xut khu 520,7 USD/tn, gim 2,5% v giá so vi cùng kỳ.

Xut khu sang Singapore tăng 47,7% v lượng, tăng 45,5% v kim ngch, đt 201.394 tn, tương đương 109,43 triu USD, chiếm trên 23% trong tng lượng và tng kim ngch, giá xut khu gim 1,5%, đt 543,3 USD/tn.

Sau khi Đông Nam Á là th trường Trung Quc đt 838.016 tn, tương đương 433,13 triu USD, giá 516,9 USD/tn, chiếm 35% trong tng lượng và tng kim ngch du thô xut khu ca c nước, tăng 21,9% v lượng, tăng 11,5% v kim ngch nhưng gim 8,5% v giá so vi cùng kỳ

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Xut khu du thô sang Nht Bn cũng đt mc tăng trưởng tt 69,3% v lượng và tăng 59,7% v kim ngch, đt 367.967 tn, tương đương 198,92 triu USD, chiếm 16% trong tng lượng và tng kim ngch; tuy nhiên giá xut khu gim 5,7%, đt 540,6 USD/tn.

Ngoài ra, Vit Nam còn xut khu 105.404 tn du thô sang th trường Australia trong 7 tháng đu năm nay, đt 59,37 triu USD, gim mnh trên 75% c v lượng và kim ngch so vi cùng kỳ năm 2018.

Xut khu sang th trường Hàn Quc tuy không ln, ch 80.720 tn, tương đương 59,37 triu USD, nhưng so vi cùng kỳ thì tăng rt mnh 99,5% v lượng và tăng 87,4% v kim ngch.

Xut khu du thô 7 tháng đu năm 2019

Th trường

7 tháng đu năm 2019

+/- so vi cùng kỳ năm trước (%)*

Lượng (tn)

Tr giá (USD)

Lượng

Tr giá

Tng cng

2.357.773

1.238.366.343

5,61

-1,52

Đông Nam Á

872.377

456.660.804

22,9

14,58

Trung Quc

838.016

433.126.358

21,9

11,51

Thái Lan

430.425

221.981.448

-12,92

-21,03

Nht Bn

367.967

198.915.301

69,33

59,67

Malaysia

240.558

125.253.964

203,79

196,3

Singapore

201.394

109.425.392

47,71

45,53

Australia

105.404

59.370.676

-75,03

-75,32

Hàn Quc

80.720

44.645.842

99,5

87,37

Từ khóa:
id news:182114