Giá vàng Mua Bán
Vàng SJC 42.05 42.42
Vàng nữ trang 24 K 41.7 42.4
Tỷ giá VND
EUR Euro 26.307,74
JPY Yên Nhật 218,65
USD Đô Mỹ 23.260,00
Chứng khoán
VNIndex 992.45 -4.81 -0.48%
HNX 103.25 -0.24 -0.24%
UPCOM 57.93 0.1 0.16%

Đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân

TRÀ GIANG 08:39 | 11/02/2019

Những cái tên nổi bật là Licogi 13, Công ty Đệ Tam, Công ty 28 Đà Nẵng, Dầu khí An Pha và hàng loạt cá nhân khác.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Licogi 13. Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Licogi 13 bị phạt tiền hàng trăm triệu đồng.
Licogi 13 bị phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân, Licogi 13 đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 6 tháng. Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2017 và 2018.

Quyết định vay thêm có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu. Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 và 2018. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017. Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ HĐQT-LICOGI13 ngày 20/4/2018 về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CIENCO 1 tại Inmasco.

Licogi 13 cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp đại hội cổ đông và về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Bị phạt 85 triệu đồng vì đã công bố thông tin sai lệch báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 67/BC-LICOGI13 ngày 16/2/2017 trên trang thông tin điện tử của HNX có nội dung không chính xác về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại đại hội cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa ký Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đệ Tam. Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể,  Công ty Đệ Tam không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Những tài liệu mà Đệ Tam không công bố là các quyết định vay theo Hợp đồng tín dụng ngày 20/9/2016, ngày 17/1/2017, ngày 28/4/2017, ngày 29/9/2017 và ngày 19/10/2017. Giải trình chênh lệch 5% kết quả kinh doanh trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Giải trình chênh lệch 10% kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2017 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Đệ Tam bị phạt 85 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Đệ Tam bị phạt 85 triệu đồng.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE, trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2016, quý II-III-IV năm 2017 và quý I năm 2018.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE báo cáo tài chính quý III, IV năm 2017. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/03/2017/NQ-HĐQT ngày 2/3/2017 thông qua kết quả kinh doanh 2016 và phương hướng 2017.

Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 tổ chức họp ngày 28/4/2018.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 90/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Hải ở địa chỉ số 17-19, ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể, phạt tiền 55 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) mua 2.829.155 cổ phiếu SAM vào ngày 7/9/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Cụ thể, phạt tiền 200 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Phạm Minh Phúc ở tầng 6, Tòa nhà CMVietNam, ô 60A, phường Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể, phạt tiền 100 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS) đã thực hiện giao dịch mua 2.683.593 cổ phiếu CMS từ ngày 2/11/2016 đến ngày 17/11/2016, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.987.603 cổ phiếu lên 4.671.196 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,56 % lên 27,16% nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 39/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Thành ở tổ 29c, khu 8, Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 12,5 triệu đồng đối với bà Phan Thị Thành vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 28/5/2018, bà Phan Thị Thành đã thực hiện giao dịch mua 10.000 cổ phiếu TNQ của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của TNQ, tăng từ 568.718 cổ phiếu lên 578.718 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 15,8% lên 16,07%.

Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Thành.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 50 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha bị phạt 50 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha bị phạt 50 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm và báo cáo tình hình quản trị công ty.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Ngọc Nghĩa ở làng Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội 125 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU) trong thời hạn tối đa 6 tháng, quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguyên nhân là không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, từ ngày 29/1/2018 đến ngày 30/1/2018, ông Vũ Ngọc Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc STU đã mua 43.561 cổ phiếu STU, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 452.243 cổ phiếu lên 495.804 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,11% lên 26,43% nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Lê Văn Long ở Tổ 4B, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV). Cụ thể, ông Lê Văn Long 44 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu ALV.

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Long 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Long.

Từ khóa:
id news:169698