Danh sách doanh nghiệp Israel muốn tìm đối tác Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 22:12 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Danh sách các doanh nghiệp Israel muốn tìm các đối tác Việt Nam, do Thương vụ Việt Nam tại Israel tổng hợp.

Danh sách các doanh nghiệp Israel hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam. Xin xem file đính kèm.

Danh sách doanh nghiệp Israel muốn tìm đối tác Việt Nam
Từ khóa: