Giá vàng Mua Bán
Vàng SJC 41.24 41.54
Vàng nữ trang 24 K 40.72 41.52
Tỷ giá VND
EUR Euro 26.177,02
JPY Yên Nhật 214,70
USD Đô Mỹ 23.260,00
Chứng khoán
VNIndex 1,010.03 -2.27 -0.22%
HNX 106.03 -0.21 -0.2%
UPCOM 56.71 -0.11 -0.19%

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 8 - 15/7

NGUYỄN THANH 22:27 | 07/07/2019 GMT+7

Từ ngày 8 đến 15/7, trên HOSE, HNX và UPCoM có 26 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Đáng chú ý, một số doanh có tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (UpCoM - Mã: PTG) dự kiến trả 20% mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (UpCoM - Mã: VCP) tỉ lệ 20% bằng tiền; Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (UpCoM - Mã: PMJ) tỉ lệ 16,5% bằng tiền, Công ty Cổ phần Chương Dương (HOSE - Mã: CDC) tỉ lệ 15% băng tiền,...

Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của các doanh nghiệp trong tuần tới:

STT

Mã CK

Sàn

Loại sự kiện

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

Nội dung chi tiết

1

CKV

HNX

Cổ tức bằng tiền

15-Jul

16-Jul

30-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp)

2

TSG

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

15-Jul

16-Jul

26-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp)

3

VNE

HOSE

Cổ tức bằng tiền

15-Jul

16-Jul

24-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp)

4

KBC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

15-Aug

Trả cổ tức đợt 1/2018 (500 đ/cp)

5

VPS

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

01-Aug

Trả cổ tức đợt 2/2018 (600 đ/cp)

6

NQT

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

30-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (320 đ/cp)

7

PBP

HNX

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

29-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp)

8

SMC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

26-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp)

9

PTG

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

12-Jul

15-Jul

25-Jul

Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp)

10

PBP

HNX

Cổ tức bằng cổ phiếu

12-Jul

15-Jul

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5

11

SMC

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

12-Jul

15-Jul

-

Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:10

12

PMJ

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jul

12-Jul

31-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.650 đ/cp)

13

VCP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jul

12-Jul

31-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp)

14

CDG

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jul

12-Jul

30-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp)

15

SZL

HOSE

Cổ tức bằng tiền

11-Jul

12-Jul

30-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp)

16

SFI

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

11-Jul

12-Jul

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15

17

AAM

HOSE

Cổ tức bằng tiền

10-Jul

11-Jul

25-Jul

Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp)

18

TLT

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

09-Jul

10-Jul

28-Aug

Trả cổ tức năm 2018 (450 đ/cp)

29

CDC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

09-Jul

10-Jul

30-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp)

20

NTW

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

09-Jul

10-Jul

30-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp)

21

TVP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

09-Jul

10-Jul

24-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1200 đ/cp)

22

HID

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

09-Jul

10-Jul

-

Trả cổ tức năm 2017, tỉ lệ 100:3

23

SJ1

HNX

Cổ tức bằng tiền

08-Jul

09-Jul

08-Aug

Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp)

24

LBC

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

08-Jul

09-Jul

25-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (850 đ/cp)

25

DRI

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

08-Jul

09-Jul

22-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)

26

SJ1

HNX

Cổ tức bằng cổ phiếu

08-Jul

09-Jul

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:6

Tổng hợp từ VNDirect

theo Thời báo Chứng khoán

Từ khóa:
id news:178418