Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,030 50,250
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61
Chứng khoán
VNIndex 864.5 1.08 0.12%
HNX 114.37 0.66 0.57%
UPCOM 56.35 -0.12 -0.22%

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 10 -17/6

NGUYỄN THANH 00:01 | 10/06/2019

Trong tuần (từ 10 đến 17/6), trên sàn HOSE, HNX và UPCoM có 49 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó nhiều doanh nghiệp dự tính trả cổ tức bằng tiền từ 1.500 - 4.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, một số doanh có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (UpCoM – Mã chứng khoán: TAP) đăng ký trả cổ tức với tỉ lệ 41,58%, Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE – Mã chứng khoán: DHA) trả cổ tức theo tỉ lệ 20%, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – Mã chứng khoán: IMP) tỉ lệ 20%, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE – Mã chứng khoán: STK) tỉ lệ 15%...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HOSE

STT

Mã CK

Sàn

Loại sự kiện

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

Nội dung chi tiết

1

STK

HOSE

Cổ tức bằng tiền

17-Jun

18-Jun

05-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp)

2

D2D

HOSE

Cổ tức bằng tiền

17-Jun

18-Jun

28-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp)

3

TBC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

17-Jun

18-Jun

28-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp)

4

TVS

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

17-Jun

18-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:23,5

5

VPD

HOSE

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

25-Oct

Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp)

6

BCE

HOSE

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp)

7

BFC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

28-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp)

8

OPC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

27-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp)

9

TV2

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

14-Jun

17-Jun

-

Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:20

10

IMP

HOSE

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

11-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp)

11

L10

HOSE

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp)

12

DPM

HOSE

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

26-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp)

13

FCM

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jun

13-Jun

10-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)

14

TRA

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jun

13-Jun

28-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp)

15

TCO

HOSE

Cổ tức bằng tiền

12-Jun

13-Jun

27-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (300 đ/cp)

16

NAF

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

12-Jun

13-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15

17

TYA

HOSE

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

18-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.770 đ/cp)

18

DHA

HOSE

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

26-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp)

19

HDG

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

11-Jun

12-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:25

20

KDH

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

11-Jun

12-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5

21

NLG

HOSE

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

25-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (292 đ/cp)

22

BMI

HOSE

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

21-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp)

23

PMG

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

10-Jun

11-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:11

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HNX

STT

Mã CK

Sàn

Loại sự kiện

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

Nội dung chi tiết

1

KMT

HNX

Cổ tức bằng tiền

17-Jun

18-Jun

04-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp)

2

LAS

HNX

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

03-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (300 đ/cp)

3

CAG

HNX

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

01-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (196 đ/cp)

4

VNF

HNX

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

15-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp)

5

PLC

HNX

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp)

6

GMX

HNX

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

27-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp)

7

TNG

HNX

Cổ tức bằng cổ phiếu

13-Jun

14-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:20

8

TKU

HNX

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp)

9

NFC

HNX

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

20-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp)

10

TKU

HNX

Cổ tức bằng cổ phiếu

10-Jun

11-Jun

-

Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:7,5

 Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn UpCoM

STT

Mã CK

Sàn

Loại sự kiện

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

Nội dung chi tiết

1

PCM

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

17-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (123.7 đ/cp)

2

LWS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

14-Jun

17-Jun

10-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (480 đ/cp)

3

HPP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

31-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp)

4

FOX

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

17-Jul

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp)

5

NLS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (520 đ/cp)

6

TAP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

26-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (4.158 đ/cp)

7

DSS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

13-Jun

14-Jun

24-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (960 đ/cp)

8

STU

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

12-Jun

13-Jun

02-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp)

9

HEM

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

12-Jul

Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp)

10

VIN

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp)

11

UDJ

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

26-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp)

12

DDH

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

25-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (151 đ/cp)

13

VGT

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

11-Jun

12-Jun

24-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp)

14

NNB

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

28-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (9.58 đ/cp)

15

RAT

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

27-Jun

Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)

16

HFB

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

10-Jun

11-Jun

25-Jun

Trả cổ tức đợt 2/2018 (450 đ/cp)

theo Thời báo Chứng khoán

Từ khóa:
id news:176710