Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,920
SJC HCM 48,520 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,550 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.03 0.02 0.03%

Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank phụ thuộc vào cuộc họp ngày 15/5

TUYẾT HƯƠNG 07:19 | 14/05/2019

Nếu cuộc họp ngày 15/5 của 5 Thành viên HĐQT Eximbank thành công, mọi nội dung sẽ thông qua, kể cả việc miễn nhiệm ông Quốc hay bầu bà Tú thay thế.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank (EIB) thông báo triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai vào 8h, ngày 26/5. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị White Palace, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung họp dự kiến gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch kinh doanh năm 2019, sửa đổi điều lệ, đầu tư trụ sở chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

Ngày 26/4, cuộc họp lần đầu của Eximbank đã không thể tiến hành tại khách sạn Sheraton Saigon do tổng số cổ phần của cổ đông dự họp chỉ đại diện cho 57,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức 65% để đủ điều kiện họp.

Theo điều lệ hiện nay của Eximbank, cuộc họp đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu họp lần đầu không thành công thì cuộc họp lần 2 được triệu tập trong vòng 30 ngày và chỉ được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp của 5 Thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/5 sẽ quyết định tương lai Eximbank.
Cuộc họp của 5 Thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/5 sẽ quyết định tương lai Eximbank.

Thời gian qua, sự bất đồng, thậm chí là mâu thuẫn gay gắt giữa các nhóm cổ đông đã thổi bùng lên cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Eximbank. Cao trào của cuộc chiến quyền lực này là việc tranh chấp chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa ông Lê Minh Quốc và bà Lương Thị Cẩm Tú, mà sâu xa là cuộc chiến giữa các nhóm cổ đông hậu thuẫn hai thành viên Hội đồng quản trị này.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Hạ tuần tháng 3/2019, 7/10 Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Quốc khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bà Tú thay thế. Nhưng Nghị quyết này đã bị tạm thời vô hiệu khi Tòa án nhân dân TP.HCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, sau đơn khởi kiện của ông Quốc và cổ đông Trần Công Cận.

Ông Lê Minh Quốc níu giữ tạm thời được chiếc ghế đứng đầu Eximbank nhưng bà Tú và phần đông các Thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng này cũng không muốn để ông Quốc thỏa nguyện lâu.

Trong một nỗ lực mới, ngày 23/4/2019, nhóm 5 Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank - gồm ông Đặng Anh Mai, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Cao Xuân Ninh, ông Yasuhiro Saitoh và ông Yutaka Moriwaki - đã có thông báo mời họp Hội đồng quản trị với nội dung chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết 112, nêu lại việc bãi miễn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Quốc và bầu nhân sự mới thay thế.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 6/5/2019, tuy nhiên không thể tiến hành vì không đủ túc số. Nhóm 5 thành viên HĐQT Eximbank đã gửi Thư triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 15/5. Khi này, với túc số yêu cầu chỉ cần trên 50% thành viên dự họp.

Chỉ cần 5 Thành viên Hội đồng quản trị ký thư triệu tập, cộng với một người nữa (rất có thể là bà Lương Thị Cẩm Tú) bỏ phiếu thuận, mọi nội dung sẽ có thể thông qua, kể cả việc miễn nhiệm ông Quốc hay bầu bà Tú thay thế.

Nhấn mạnh rằng, nếu cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến vào ngày 15/5 tới thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Minh Quốc khỏi vị trí Chủ tịch và bầu thành công người thay thế, thì chương trình nghị sự của phiên đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 của Eximbank rất có thể cũng bổ sung cả nội dung đề xuất của cổ đông chiến lược SMBC.

Từ khóa:
id news:174907