Chuyển trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty Giao nhận Vận tải Ngoại thương có thêm 2 cổ đông lớn

Thứ ba, 06/11/2018 | 14:32 GMT+7

NGUYỄN DUY

Lionas Fund Co.,LTD sở hữu hơn 1,71 triệu cp VNT, tương ứng 14,41% vốn điều lệ và ông Hùng có hơn 1,22 triệu cổ phiếu, tương ứng với 10,29% vốn điều lệ.

Khoảng 720.000 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) đã được chuyển đổi thành cổ phần. Quỹ đầu tư Lionas Fund Co.,Ltd và ông Nguyễn Xuân Hùng là hai trái chủ thực hiện chuyển đổi.

Công ty Giao nhận Vận tải Ngoại thương có thêm 2 cổ đông lớn.
Công ty Giao nhận Vận tải Ngoại thương có thêm 2 cổ đông lớn.

Trước khi thực hiện giao dịch, cả 2 đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VNT nào. Sau giao dịch, Lionas Fund Co.,LTD sở hữu hơn 1,71 triệu cp VNT, tương ứng 14,41% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Còn ông Hùng sở hữu hơn 1,22 triệu cổ phiếu, tương ứng với 10,29% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương. Như vậy, 2 nhà đầu tư nói trên đã trở thành cổ đông lớn của VNT.

Khoảng 720.000 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương được phát hành cách đây 2 năm, vào ngày 26/10/2016. Tổng giá trị đợt phát hành trái phiếu khi đó là 72 tỷ đồng, tương ứng mệnh giá của mỗi trái phiếu là 100.000 đồng. Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu tại ngày chuyển đổi 26/10/2016 là 1:4,08.

Từ khóa: