Vàng Mua Bán
SJC HN 48,430 48,820
SJC HCM 48,430 48,800
DOJI AVPL / HN 48,450 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,400 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 25,018.71 25,271.42
GBP 27,857.61 28,139.00
JPY 208.80 210.91
Chứng khoán
VNIndex 861.39 3.91 0.45%
HNX 109.64 0.74 0.68%
UPCOM 54.93 -0.4 -0.73%

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đại hội cổ đông bất thường thay đổi thành viên HĐQT

VIÊN VIÊN 09:30 | 17/10/2019

Vào cuối tháng 10, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) sẽ chốt danh sách đại hội cổ đông bất thường miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị FPT Telecom vừa thông báo nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông Viễn thông FPT (mã FOX) để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhằm miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 28/10. FOX sẽ thông báo thời gian và địa điểm trong thư mời họp.

HĐQT FPT Telecom hiện có 6 thành viên, gồm: Chủ tịch Chu Thanh Hà và các Ủy viên: Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc, Nguyễn Văn Khoa và hai đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Nguyễn Quốc Trị và Lê Ngọc Diệp.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đại hội cổ đông bất thường thay đổi thành viên HĐQT. 
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đại hội cổ đông bất thường thay đổi thành viên HĐQT. 

FOX hiện niêm yết sàn UPCoM với hơn 248 triệu cổ phiếu. Mã FOX của FPT Telecom niêm yết sàn UPCoM nhưng lượng giao dịch các phiên khá thấp do cổ phiếu đơn vị chủ yếu được nắm giữ bởi Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn FPT. Số cổ phiếu còn lại phần lớn được nắm giữ bởi cổ đông nội bộ. Trong 10 phiên gần nhất, mã này có 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 8 phiên đứng giá. Hiện cổ phiếu  giao dịch ở mức 45.000 đồng/cp.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tại đại hội cổ đông FPT Telecom hồi cuối tháng 4 đã phê duyệt mức 30% cho năm 2018, trong đó 20% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Trước đó, vào tháng 10/2018, FPT Telecom tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10% (1.000 đồng mỗi cổ phần). Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 10% (10 cổ phần nhận 1 cổ phiếu mới) từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận để lại.

Năm 2019, mục tiêu doanh thu của FPT Telecom đạt 9.980 tỷ đồng từ hai mảng dịch vụ viễn thông (9.400 tỷ đồng) và dịch vụ nội dung số (580 tỷ đồng) trong năm 2019. Con số này tăng trưởng 13,1% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.660 tỷ đồng, tương đương 113,9% năm 2018.

Tập đoàn FPT có 5 công ty niêm yết sàn chứng khoán gồm FPT, FPT Telecom, FPT Online, FPT Retail và Chứng khoán FPT.

Từ khóa:
id news:186712