Công ty Chứng khoán Everest chào bán 40 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

Thứ tư, 07/11/2018 | 11:34 GMT+7

NGUYỄN DUY

Số tiền thu được từ đợt này sẽ dùng 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán, 40 tỷ đồng nâng cao năng lực tài chính…

Ngày 14/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 40 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng hiện nay lên 1.000 tỷ đồng. 

Tỷ lệ phát hành 3:2, có nghĩa cổ đông đang sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Lần gần nhất là năm 2014, EVS tăng vốn điều lệ gấp đôi, từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. 

 Everest tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.
 Everest tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 400 tỷ đồng sẽ dùng 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, 40 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính và đầu tư hạ tầng công nghệ, 100 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh như chứng khoán nợ, chứng quyền và các tài sản tài chính khác, 60 tỷ đồng thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán khác theo quy định.

Chứng khoán Everest được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22/12/2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Công ty Chứng khoán Everest tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, thành lập tháng 12/2006 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và trở thành thành viên thứ 40 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và là thành viên thứ 56 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Chứng khoán Everest có 9 cổ đông lớn nắm giữ 79,03% vốn điều lệ. Trong đó có 1 tổ chức là OceanBank giữ 5,5% vốn điều lệ. Số còn lại do 8 cá nhân sở hữu trong đó phần lớn là các lãnh đạo EVS, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị EVS sở hữu 10% vốn điều lệ.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của  Everest đạt 135,7 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu hoạt động môi giới đạt 24,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,6 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ khóa: