Vàng Mua Bán
SJC HN 47,150 48,020
SJC HCM 47,150 48,000
DOJI AVPL / HN 47,100 47,800
DOJI AVPL / HCM 47,100 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,400.00 23,430.00
EUR 24,920.32 25,172.04
GBP 28,251.43 28,536.80
JPY 208.97 211.08
Chứng khoán
VNIndex 748.02 1.33 0.18%
HNX 103.93 0.51 0.49%
UPCOM 50.31 -0.03 -0.05%
Thứ năm, 09/04/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/12 của các công ty chứng khoán.
Bên cạnh một số mã lớn tăng nhẹ, hầu hết các cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị mua trong tuần qua đều giao dịch thiếu khởi sắc.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 5/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/12 của các công ty chứng khoán.