Vàng Mua Bán
SJC HN 47,150 48,020
SJC HCM 47,150 48,000
DOJI AVPL / HN 47,100 47,800
DOJI AVPL / HCM 47,100 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,400.00 23,430.00
EUR 24,920.32 25,172.04
GBP 28,251.43 28,536.80
JPY 208.97 211.08
Chứng khoán
VNIndex 748.02 1.33 0.18%
HNX 103.93 0.51 0.49%
UPCOM 50.31 -0.03 -0.05%
Thứ năm, 09/04/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 8/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/1/2020 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/1/2020 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 31/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/12 của các công ty chứng khoán.
Bên cạnh sự hồi phục nhẹ của thị trường, nhiều mã được đưa ra khuyến nghị trong tuần qua cũng có diễn biến tích cực.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 26/12 của các công ty chứng khoán.