Vàng Mua Bán
SJC HN 46,000 46,720
SJC HCM 46,000 46,700
DOJI AVPL / HN 46,100 46,400
DOJI AVPL / HCM 46,050 46,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,848.69 25,099.69
GBP 29,594.21 29,893.14
JPY 204.12 206.18
Chứng khoán
VNIndex 898.44 2.47 0.27%
HNX 109.26 2.65 2.42%
UPCOM 55.34 -0.19 -0.34%
Thứ năm, 27/02/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 26/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/2 của các công ty chứng khoán.
Mặc dù thị trường quay đầu điều chỉnh khiến nhiều cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị mua mất điểm, nhưng vẫn có nhiều mã tăng vượt 10% như KSB, VCR.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 21/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/2 của các công ty chứng khoán.
Hầu hết các cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị trong tuần thứ 2 của tháng 2 cũng chỉ biến động nhẹ.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/2 của các công ty chứng khoán.