Vàng Mua Bán
SJC HN 55,950 56,470
SJC HCM 55,950 56,450
DOJI AVPL / HN 56,000 56,450
DOJI AVPL / HCM 56,000 56,350
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,731.23 27,001.24
GBP 29,277.60 29,573.33
JPY 214.08 216.24
Chứng khoán
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%
Thứ tư, 21/10/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 21/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 8/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 5/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/10 của các công ty chứng khoán.