Vàng Mua Bán
SJC HN 55,900 56,370
SJC HCM 55,900 56,350
DOJI AVPL / HN 55,900 56,300
DOJI AVPL / HCM 55,950 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,692.82 26,962.44
GBP 29,424.46 29,721.68
JPY 213.77 215.93
Chứng khoán
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%
Thứ tư, 28/10/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ HÔM NAY

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 1/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/8 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/8 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/8 của các công ty chứng khoán.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SCS, giá mục tiêu là 148.500 đồng/cổ phiếu.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/8 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/8 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/8 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/8 của các công ty chứng khoán.