Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,750 56,200
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,376.50 26,642.93
GBP 29,198.52 29,493.45
JPY 214.71 216.88
Chứng khoán
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%
Thứ bảy, 31/10/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU HÔM NAY

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 28/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 26/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 23/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 21/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/10 của các công ty chứng khoán.