Vàng Mua Bán
SJC HN 47,200 48,070
SJC HCM 47,200 48,050
DOJI AVPL / HN 47,000 47,700
DOJI AVPL / HCM 47,100 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,390.00 23,420.00
EUR 24,882.22 25,133.56
GBP 28,388.37 28,675.12
JPY 208.59 210.70
Chứng khoán
VNIndex 759.35 12.3 1.62%
HNX 104.68 2.16 2.07%
UPCOM 50.31 0.0 0.0%
Thứ năm, 09/04/2020

Từ khóa: CỔ PHIẾU CSV

Hầu hết các cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị trong tuần thứ 2 của tháng 2 cũng chỉ biến động nhẹ.