Vàng Mua Bán
SJC HN 47,000 48,220
SJC HCM 47,000 48,200
DOJI AVPL / HN 46,950 47,800
DOJI AVPL / HCM 46,800 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,440.00 23,470.00
EUR 25,297.47 25,553.00
GBP 28,451.29 28,738.68
JPY 211.88 214.02
Chứng khoán
VNIndex 680.23 17.7 2.6%
HNX 95.61 2.98 3.11%
UPCOM 48.63 0.89 1.82%

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/3

T.T 18:41 | 24/03/2020

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/3 của các công ty chứng khoán.

DBD có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 52

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu DBD của Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định đang nằm trong nhịp hồi phuc ngắn hạn sau khi tích lũy quang vùng giá 43.

Thanh khoản cổ phiếu duy trì ở ngưỡng trung bình 20 phiên trong các phiên giao dịch gần nhất, cho thấy động lực tăng đang dần hình thành.

Chỉ báo RSI đang và chỉ báo MACD đều ủng hộ xu hướng tăng giá ngắn hạn. Đường giá cổ phiếu cũng đã chạm lại dải mây Ichimoku, cho thấy động lực tăng giá trung hạn đang hình thành.

Như vậy DBD có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ngắn hạn 52 trong các phiên giao dịch tới.

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/3

Khuyến nghị mua dành cho ACV với giá mục tiêu 76.700 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố giảm 7 loại phí dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền của công ty, không chịu sự quản lý bởi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải. Các mức giảm phí này bao gồm giảm 50% phí dịch vụ Dịch vụ dẫn tàu bay; giảm 10% dịch vụ thang ống, thuê băng chuyền, xử lý hành lý tự động, thuê quầy, phục vụ mặt đất; giảm 100% dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng: đối với các hãng hàng không dừng bay, giảm 30% cho các hãng vẫn duy trì bay. Các mức giảm phí này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2020 đến ngày 31/08/2020.

Các mức phí này chủ yếu bao gồm trong doanh thu hàng không khác, chiếm khoảng 19% tổng doanh thu hàng không của ACV năm 2019. Trong khi đó, phí dịch vụ hành khách (PSC) là yếu tố đóng góp chính cho tổng doanh thu hàng không (chiếm 67% năm 2019), được quản lý bởi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ngoài ra, ACV cũng chia sẻ công ty hiện đang thực hiện nghiên cứu giảm phí cho dịch vụ phi hàng không, sẽ phụ thuộc vào diễn biến hình dịch COVID-19. Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu phi hàng không chỉ chiếm 20% tổng doanh thu của ACV trong khi doanh thu hàng không chiếm 80% tổng doanh thu 2019.

Chúng tôi cho rằng các khoản giảm phí dịch vụ này sẽ có tác động không đáng kể đến lợi nhuận của ACV. Tuy nhiên, khi diễn biến bùng phát dịch COVID-19 hiện đang kéo dài hơn giả định cơ sở của chúng tôi là đạt đỉnh vào cuối quý 1/2020 – và khi nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ cũng như tạm thời ngừng cấp visa cho tất cả người nước ngoài – chúng tôi có khả năng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2020 của ACV, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua dành cho ACV với giá mục tiêu 76.700 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 78,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,1%.

Khuyến nghị khả quan dành cho KBC với giá mục tiêu 17.500 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, ông Đặng Thành Tâm, đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu – tương ứng với khoảng 2% cổ phiếu lưu hành. Giao dịch sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 26/03/2020 đến 24/04/2020, thông qua giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện tại, ông Đặng Thành Tâm hiện đang nắm giữ 75,25 triệu cổ phiếu – tương ứng với khoảng 16% tổng cổ phiếu lưu hành. Theo thông báo này, đợt mua lần này là cho mục đích đầu tư.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan dành cho KBC với giá mục tiêu 17.500 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 69,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 0%).

Từ khóa:
id news:198206