Vàng Mua Bán
SJC HN 44,150 44,470
SJC HCM 44,150 44,450
DOJI AVPL / HN 44,120 44,320
DOJI AVPL / HCM 44,100 44,340
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,135.00 23,165.00
EUR 24,693.11 24,942.54
GBP 29,844.07 30,145.53
JPY 204.46 206.53
Chứng khoán
VNIndex 934.77 -2.68 -0.29%
HNX 109.57 -0.17 -0.16%
UPCOM 56.47 0.3 0.54%

Cổ đông nhận cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ VIB tăng lên 9.245 tỷ đồng

TUYẾT HƯƠNG 06:42 | 17/05/2019

Nguồn vốn sử dụng để phát hành từ quỹ đầu tư phát triển 1.100 tỷ, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 36 tỷ, lợi nhuận luỹ kế 274 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ gần 7.835 tỷ đồng lên 9.245 tỷ đồng.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển 1.100 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 36 tỷ đồng và lợi nhuận luỹ kế sau phân phối hơn 274 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ động nhận cổ phiếu thưởng sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán.

Trước đó, VIB cũng đã thông báo phương án bán hơn 7,77 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động trong ngân hàng. Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 13/5 đến 11/6. Cổ phiếu sẽ được chuyển nhượng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nguồn vốn được sử dụng là từ thặng dư vốn cổ phần.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ gần 7.835 tỷ đồng lên 9.245 tỷ đồng.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ gần 7.835 tỷ đồng lên 9.245 tỷ đồng.

Kết thúc quý I năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 648 tỷ. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 3.400 tỷ đồng, VIB đã hoàn thành được 24% kế hoạch năm. 

Hai mảng kinh doanh chính đều có tăng trưởng tích cực. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 31,5% đạt 1.385 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng vọt 168%, đạt 348 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Sự tăng trưởng đột biến ở mảng dịch vụ của VIB đến từ khoản thu phí hoa hồng bảo hiểm, đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 10,5 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, thu từ dịch vụ thanh toán cũng tăng trưởng khá (27%), đạt 99 tỷ đồng. 

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lại bị lỗ 61 tỷ, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chỉ có lãi 1,4 tỷ trong khi cùng kỳ lãi hơn 59 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng khá mạnh 86,5% đạt 40,6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 17% lên mức 748 tỷ. VIB cũng trích 156 tỷ cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ năm 2018. 

Cuối tháng 3/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 144.836 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,9% đạt 100.870 tỷ đồng, so với mặt bằng chung hệ thống đây là mức tăng khá cao. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 4,5% đạt 88.668 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:175090