Vàng Mua Bán
SJC HN 56,750 57,920
SJC HCM 56,750 57,900
DOJI AVPL / HN 56,750 57,650
DOJI AVPL / HCM 56,800 57,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,550.47 26,818.66
GBP 29,537.43 29,835.79
JPY 211.03 213.16
Chứng khoán
VNIndex 814.65 16.26 2.0%
HNX 110.43 2.92 2.64%
UPCOM 54.8 0.0 0.0%

Có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường?

XUÂN NHƠN (t/h) 07:32 | 18/12/2018

Hiện nay nhiều phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện ở bên ngoài cho con. Khi đó có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường không?

Khi nào bắt buộc mua BHYT cho con theo trường?

Theo khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Theo đó, nếu học sinh đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự các đối tượng sau:

(1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

(2) Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

(3) Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;

(4) Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;

(5) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Điểm b Khoản 4 Điều 12 Luật này nêu rõ, học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Trường hợp nếu học sinh đó chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT học sinh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng thì bắt buộc mua BHYT theo trường.

Trường hợp thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng như người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo… sẽ không phải mua BHYT theo trường.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường? (Ảnh minh họa) 
Có bắt buộc phải mua BHYT cho con theo trường? (Ảnh minh họa) 

Không mua BHYT theo trường có bị phạt?

Việc không mua BHYT cho con không ảnh hưởng tới học tập của con. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 57 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 57. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của cá nhân có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế.

[…]

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp số tiền phải đóng vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này“.

Theo đó, người có trách nhiệm tham gia BHYT, trong đó bao gồm cả học sinh mà không đóng sẽ bị phạt tiền từ 50.000 đồng - 100.000 đồng. Đồng thời, sẽ bị buộc nộp lại số tiền phải đóng vào tài khoản thu của quỹ BHYT.

*Bài viết có tham khảo tại LuatVietnam

 

Từ khóa:
id news:166681