Vàng Mua Bán
SJC HN 43,100 43,470
SJC HCM 43,100 43,450
DOJI AVPL / HN 43,240 43,400
DOJI AVPL / HCM 43,250 43,430
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 25,380.30 25,636.67
GBP 29,774.24 30,074.99
JPY 203.22 205.27
Chứng khoán
VNIndex 978.96 4.65 0.47%
HNX 103.88 -0.43 -0.42%
UPCOM 55.46 0.1 0.18%

Chứng thực bản sao sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang?

DƯƠNG THỤY(t/h) 11:08 | 13/09/2019

Khi chứng thực bản sao sổ hộ khẩu chỉ cần photo trang bìa và trang thông tin của người yêu cầu hay bắt buộc phải photo tất cả các trang?

Phải photo đầy đủ các trang để chứng thực

Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính (theo Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BTP).

Trước đó, Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao không có quy định cụ thể đối với trường hợp bản chính có nhiều trang thì người yêu cầu chứng thức bản sao phải sao, chụp như thế nào.

Tuy nhiên, từ ngày 15/2/2016 - Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23 có hiệu lực, bản sao, chụp từ bản chính để chứng thực bắt buộc phải đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.

Như vậy, khi chứng thực sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang đã ghi thông tin. Cụ thể, phải photo đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin liên quan đến các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu.

Chứng thực bản sao sổ hộ khẩu bắt buộc photo tất cả các trang?

Bản sao sổ hộ khẩu có thời hạn bao lâu?

Cả Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đều không quy định thời hạn sử dụng của văn bản công chứng, chứng thực.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Theo đó, về nguyên tắc, tất cả các văn bản được công chứng, chứng thực đều có giá trị sử dụng vô thời hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, bản sao được công chứng, chứng thực có 2 loại:

Bản sao vô thời hạn: Bản sao được chứng thực từ bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe hạng A1, A2… có giá trị vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Bản sao hữu hạn: Bản sao chứng thực từ các loại giấy tờ xác định thời hạn như Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng), Chứng minh nhân dân (15 năm), Giấy phép lái xe hạng B2 (10 năm)… thì bản sao có giá trị sử dụng khi bản gốc còn hạn sử dụng.

Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực từ bản chính nên có thể hiểu bản sao chứng thực sổ hộ khẩu có giá trị đến khi nào bản chính không còn giá trị pháp lý.

(Nguồn: LuatVietNam)

Từ khóa:
id news:183856