Chứng khoán VnDirect chi 171 tỷ đồng mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ

Thứ bảy, 27/10/2018 | 13:17 GMT+7

NGUYỄN DUY

Giá mua lại theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND) vừa thông qua phương án đăng ký mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 14/11 đến ngày 12/12. Mục đích mua lại cổ phiếu nhằm giảm số cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giá mua lại theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Trước khi thực hiện giao dịch, VND đang giữ 3,95 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu mua thành công ở đợt này, số lượng cổ phiếu quỹ của VnDirect sẽ gần 14 triệu cổ phiếu, chiếm 6,3% vốn điều lệ, tương đương 2.204 tỷ đồng.

Nếu mua thành công ở đợt này, số lượng cổ phiếu quỹ của VnDirect sẽ gần 14 triệu.
Nếu mua thành công ở đợt này, số lượng cổ phiếu quỹ của VnDirect sẽ gần 14 triệu.

Khối lượng đặt mua mỗi ngày từ 3-10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại, tương đương với số lượng đặt mua cụ thể là 300.000-1.000.000 cổ phiếu mỗi ngày. Chốt phiên 26/10, cổ phiếu VND đang ở mức 17.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, VnDirect dự chi khoảng 171 tỷ đồng cho 10 triệu cổ phiếu quỹ.

Trong quý III năm 2018, VND đạt doanh thu hoạt động 342,5 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất là hoạt động môi giới với 115,8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 105,6 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1.197 tỷ và 330 tỷ đồng. So với mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng của cả năm, VnDirect mới thực hiện 48,5%.

Tổng nguồn vốn của VnDirect thời điểm cuối quý III tăng 34% so với thời điểm đầu năm lên 10.816 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng 576 tỷ lên gần 3.092 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt chào bán thành công hơn 50 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Về nợ phải trả, trong kỳ tăng 39% so với đầu năm lên 7.724 tỷ đồng, chủ yếu do phát hành 700 tỷ trái phiếu ngắn hạn, 253 tỷ trái phiếu dài hạn và vay ngắn hạn thêm 1.622 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn chiếm 92% nợ phải trả và 66% tổng tài sản của công ty. 

Từ khóa: