Chủ tịch Hòa Phát thế chấp 100 triệu cổ phiếu HPG để vay 1.700 tỷ đồng

TUYẾT HƯƠNG 09:55 | 12/05/2019

Ông Trần Đình Long thế chấp 100 triệu cổ phiếu HPG của ông cho Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất vay 1.700 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Thành Công.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ là 30%, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới.

Với hơn 2,12 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát sẽ phát hành hơn 637 triệu cổ phiếu mới, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.371 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt này vốn điều lệ của Hoà Phát sẽ tăng lên 27.610 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long đem 100 triệu cổ phiếu HPG thế chấp cho Vietcombank để công ty con của HPG vay 1.700 tỷ đồng.
Ông Trần Đình Long đem 100 triệu cổ phiếu HPG thế chấp cho Vietcombank để công ty con của HPG vay 1.700 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2018. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 5-6, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Một thông tin khác cũng đáng lưu ý của Hòa Phát là Hội đồng quản trị vừa đồng ý thông qua giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị và công ty thành viên. Cụ thể, HPG thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long bảo đảm bằng cổ phiếu của ông cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất vay 1.700 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Thành Công để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là 100 triệu cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của ông Trần Đình Long. Hiện tại, ông Trần Đình Long đang nắm giữ hơn 534 triệu cổ phiếu, chiếm 25,15% vốn điều lệ HPG.

Kết thúc quý I năm 2019, HPG đạt 15.180 tỷ đồng doanh thu và 1.810 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt lần lượt 22% và 27% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019. Trong quý này, HPG đã đưa ra thị trường gần 700.000 tấn thép xây dựng, tăng 28,68% so với quý I/2018. 

Với thị trường xuất khẩu, HPG đã bán được tổng cộng 77.000 tấn thép, trong đó 59% sản lượng xuất sang Campuchia. Sản phẩm ống thép của công ty đạt 172.000 tấn, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Thị phần ống thép Hòa Phát hiện đạt gần 31%, tăng 2,5% so với cuối năm 2018. 

Cả năm 2019, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:174768