Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Chủ nhật, 29/11/2020

Được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022

Q.HUY 11:40 | 24/10/2020

Theo Nghị định số 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chỉ được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022.

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020, sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Sau thời gian này, các doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010 và số Nghị định 04/2014.

Hóa đơn giấy sẽ được sử dụng đến 30/6/2022. Ảnh: VGP
Hóa đơn giấy sẽ được sử dụng đến 30/6/2022. Ảnh: VGP

Trường hợp đến ngày 30/6/2022, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên, thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định số 123, cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh, để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ngoài ra, Nghị định số 123 cũng quy định rõ, đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ 19/10/2020 đến này 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu trên.

Nghị định số 123/2020 cũng bãi bỏ khoản 2 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, quy định về hóa đơn điện tử.

Cụ thể, tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định, thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1/11/2020.

Từ khóa:
id news:215813