Vàng Mua Bán
SJC HN 46,500 47,020
SJC HCM 46,500 47,000
DOJI AVPL / HN 46,400 46,900
DOJI AVPL / HCM 46,400 46,920
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,150.00 23,180.00
EUR 24,663.50 24,912.63
GBP 29,639.00 29,938.38
JPY 201.44 203.47
Chứng khoán
VNIndex 905.32 -27.77 -3.07%
HNX 104.75 -3.34 -3.19%
UPCOM 56.3 -0.05 -0.09%
Thứ hai, 24/02/2020