Vàng Mua Bán
SJC HN 57,750 58,970
SJC HCM 57,750 58,950
DOJI AVPL / HN 58,000 58,800
DOJI AVPL / HCM 57,850 58,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,681.52 26,951.03
GBP 29,555.51 29,854.05
JPY 212.01 214.15
Chứng khoán
VNIndex 837.79 10.22 1.22%
HNX 114.19 1.68 1.48%
UPCOM 55.89 0.39 0.69%
Thứ tư, 05/08/2020