Hôm nay (27/03/2020)
Hôm qua (26/03/2020)
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

BẢO TÍN MINH CHÂU

47,000,000 300k 47,800,000 600k 46,700,000 47,200,000

SJC Hà Nội

47,200,000 450k 48,000,000 548k 46,750,000 47,452,000

DOJI HN

47,000,000 550k 47,600,000 500k 46,450,000 47,100,000

SJC TP HCM

47,200,000 450k 48,000,000 550k 46,750,000 47,450,000

SJC Đà Nẵng

47,200,000 450k 48,000,000 548k 46,750,000 47,452,000

DOJI SG

47,100,000 650k 47,800,000 450k 46,450,000 47,350,000

Phú Qúy SJC

47,100,000 450k 47,900,000 800k 46,650,000 47,100,000

VIETINBANK GOLD

47,200,000 450k 48,020,000 550k 46,750,000 47,470,000

MARITIME BANK

46,900,000 500k 48,000,000 700k 46,400,000 47,300,000

PNJ TP.HCM

46,700,000 400k 47,850,000 550k 46,300,000 47,300,000

PNJ Hà Nội

46,700,000 400k 47,850,000 550k 46,300,000 47,300,000

EXIMBANK

47,100,000 400k 47,700,000 400k 46,700,000 47,300,000
Cập nhật ()
Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó