Bốc được biển số xe xấu, có được xin cấp lại?

Thứ tư, 09/01/2019 | 16:58 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Biển số xe cũng giống như số điện thoại… thường được mọi người gắn với ý nghĩa về phong thủy, tâm linh... Vì vậy biển số xấu, biển số đẹp ra đời.

Có được làm thủ tục xin cấp lại biển số xe hay không, trong trường hợp chẳng may bạn sở hữu một biển số xe xấu?

Các trường hợp được đổi lại biển số xe

Khoản 2 Điều 14 của Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định cụ thể về các trường hợp được đổi lại biển số xe, gồm:

- Biển số bị mờ;

- Biển số bị gẫy;

- Biển số bị hỏng.

Theo đó, chỉ trong 3 trường hợp nêu trên mới được đổi lại biển số xe. Nếu chỉ vì lý do biển số xe “xấu” thì không thuộc trường hợp được đổi lại biển số.

  Một biển số xấu theo quan niệm của nhiều người.

Một biển số xấu theo quan niệm của nhiều người.

Làm lại đăng ký xe, biển số vẫn giữ nguyên

Nhiều người lầm tưởng rằng, khi làm lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số sẽ được thay đổi. Nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư 15/2014/TT-BCA nêu trên, trường hợp cấp lại giấy đăng ký xe thì biển số xe vẫn giữ nguyên.

Riêng chỉ có trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì được đổi sang biển 5 số theo quy định.

Khi làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe không phải mang xe đến kiểm tra (trừ trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn), nhưng chủ xe phải nộp bản cà số máy, số khung của xe theo quy định.

Từ khóa: