Bình Chánh được đầu tư hàng loạt dự án tuyến sông và kênh rạch

Thứ hai, 29/10/2018 | 16:45 GMT+7

NGUYỄN DUY

Bình Chánh làm chủ đầu tư 7 dự án là rạch Tua Bể, kênh Giao thông hào ấp 3, rạch Chùa, rạch Chín Do, kênh T3, kênh T4, kênh Đường Bà Cả.

UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi và UBND huyện Bình Chánh triển khai thực hiện đối với các công trình đã có chủ trương đầu tư.

Hàng loạt dự án hạ tầng đường sông, kênh rạch ở Bình Chánh sẽ được đầu tư.
Hàng loạt dự án hạ tầng đường sông, kênh rạch ở Bình Chánh sẽ được đầu tư.

Việc này là để đảm bảo mục tiêu của Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016-2020.

Riêng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM được giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình thủy lợi kênh T0. UBND huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư thực hiện 7 công trình thủy lợi là rạch Tua Bể, kênh Giao thông hào ấp 3, rạch Chùa, rạch Chín Do, kênh T3, kênh T4, kênh Đường Bà Cả.

UBND huyện Bình Chánh được giao nâng cao ý thức người dân trong khu vực về không xả rác thải ra môi trường, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ sông, kênh rạch và xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn vào sông, kênh rạch...

Từ khóa: