Báo cáo xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản, vật tư phân bón 6 tháng đầu năm 2019

Thứ bảy, 13/07/2019 | 17:40 GMT+7

BẠCH TRANG

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,2% cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,28 tỷ USD, giảm 9,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,3%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,32 tỷ USD, tăng 4,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,23 tỷ USD, tăng 20,3%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5 năm 2019 đạt 3,07 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 12,87 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 10,81 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 5 năm 2019 đạt 346 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 5 tháng đầu năm đạt 1,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2018.

Giá trị xuất nhập khẩu từng ngành hàng nông lâm thủy sản, vật te phân bón 6 tháng đầu năm 2019 được cập nhật cụ thể trong file đính kèm dưới đây.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ khóa: