Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%

Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020-2024: Cao nhất 8 triệu đồng/m2

THUẬN TIỆN 17:20 | 13/02/2020

UBND thành phố vừa ban hành giá đất huyện Nhà Bè, trong đó các đường như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát đứng đầu mức giá, cao nhất 8 triệu đồng/m2.

Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.

Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.

Ba vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

Bảng giá đất huyện Nhà Bè (TP.HCM) giai đoạn 2020 - 2024: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ

   

TỪ

ĐẾN

 

 1

PHẠM HÙNG

RANH

HUYỆN BÌNH CHÁNH

CUỐI ĐƯỜNG

3.000

 2

ĐẶNG NHỮ LÂM

HUỲNH TẤN PHÁT

KHO DẦU B

4.500

 3

ĐÀO SƯ TÍCH

LÊ VĂN LƯƠNG

CẦU PHƯỚC LỘC

3.400

CẦU PHƯỚC LỘC

CUỐI ĐƯỜNG

2.800

 4

ĐÀO TÔNG NGUYÊN

HUỲNH TẤN PHÁT

KHO DẦU C

4.500

 5

NGUYỄN VĂN RÀNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

1.740

 6

DƯƠNG CÁT LỢI

HUỲNH TẤN PHÁT

KHO DẦU A

4.500

 7

ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3

TRỌN ĐƯỜNG

 

1.440

 8

ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4

TRỌN ĐƯỜNG

 

1.440

 9

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.100

10

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.600

11

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ THÁI SƠN

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.600

12

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ THANH NHỰT

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.550

13

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.200

14

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU TÁI ĐỊNH CƯ

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

15

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU TÁI ĐỊNH CƯ

KHU VỰC CẦU BÀ SÁU

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

16

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.400

17

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

18

ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU

LÂM TÀI CHÍNH

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

19

ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

20

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ VITACO

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

21

ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM

SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.350

22

ĐƯỜNG VÀO

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.640

23

HUỲNH TẤN PHÁT

CẦU PHÚ XUÂN

ĐÀO TÔNG NGUYÊN

6.000

ĐÀO TÔNG NGUYÊN

MŨI NHÀ BÈ

4.800

24

LÊ VĂN LƯƠNG

CẦU RẠCH ĐĨA

CẦU LONG KIẾN

4.200

CẦU LONG KIẾN

CẦU RẠCH TÔM

3.300

CẦU RẠCH TÔM

CẦU RẠCH DƠI

2.400

25

NGÔ QUANG THẮM

NGUYỄN VĂN TẠO

LÊ VĂN LƯƠNG

2.040

26

NGÃ BA ĐÌNH

TRỌN ĐƯỜNG

 

1.740

27

NGUYỄN BÌNH

HUỲNH TẤN PHÁT

CẦU MƯƠNG CHUỐI

4.200

CẦU MƯƠNG CHUỐI

LÊ VĂN LƯƠNG

3.300

LÊ VĂN LƯƠNG

ĐÀO SƯ TÍCH

2.400

28

NGUYỄN HỮU THỌ

CẦU RẠCH ĐĨA 2

CẦU BÀ CHIÊM

8.000

CẦU BÀ CHIÊM

ĐƯỜNG SỐ 1

KHU CÔNG NGHIỆP

HIỆP PHƯỚC

3.900

29

NGUYỄN VĂN TẠO

NGUYỄN BÌNH

CẦU HIỆP PHƯỚC

3.150

CẦU HIỆP PHƯỚC

SÔNG KINH LỘ

2.040

SỐNG KINH LỘ

RANH

TỈNH LONG AN

1.110

30

PHẠM HỮU LẦU

CẦU PHƯỚC LONG

LÊ VĂN LƯƠNG

3.600

31

PHAN VĂN BẢY

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CẦU LONG HẬU

2.400

32

PHẠM THỊ KỲ

NGUYỄN BÌNH

NHÀ THIẾU NHI

4.200

33

PHẠM THỊ QUY

TRUNG TÂM BỚI DƯƠNG CHÍNH TRỊ

NHÀ THIẾU NHI

4.200

34

DƯƠNG THỊ NĂM

NGUYỄN BÌNH

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

4.200

35

LÊ THỊ KỈNH

LÊ VĂN LƯƠNG

NGUYỄN HỮU THỌ

3.400

36

TRẦN THỊ LIỀN

LÊ VĂN LƯƠNG

NGÃ RẼ NHÀ SỐ 1017/56

3.400

37

TRẦN THỊ TAO

LÊ VĂN LƯƠNG

RẠCH MỎ NEO

3.400

38

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.600

39

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ MINH LONG

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.600

40

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ GIA VIỆT

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.600

41

ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN

KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.350

42

ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ

CÔNG TY DVTM - KD NHÀ

SÀI GÒN MỚI

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.350

43

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.400

44

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.400

45

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

46

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

47

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH

CẢNG SÀI GÒN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

48

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ COTEC

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

49

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.000

50

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ CÔNG TY

THANH NIÊN

TRỌN ĐƯỜNG

 

1.740

51

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN

LÊ HỒNG PHONG

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.800

52

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC (CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG)

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

53

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ 28 HECTA

(CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ)

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

54

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU DÂN CƯ NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.400

55

ĐƯỜNG NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA)

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.040

56

ĐƯỜNG NỘI BỘ

KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5)

   

3.600

Từ khóa:
id news:195271