Vàng Mua Bán
SJC HN 56,000 56,520
SJC HCM 56,000 56,500
DOJI AVPL / HN 56,100 56,550
DOJI AVPL / HCM 56,100 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị sáp nhập với Nam Sài Gòn và Tây Bắc

NGỌC DIỄM 13:31 | 30/05/2018

Sẽ chuyển từ mô hình cơ quan hành chính qua đơn vị sự nghiệp công lập với Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Nam Sài Gòn, Tây Bắc.

UBND TP.HCM vừa giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh đề án sắp xếp lại các Banquản lý dự án của TP.HCM, quận huyện, Ban Quản lý dự án ODA và trình UBND TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, TP.HCM sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các khu giao thôngđô thị, khu quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2, Ban Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị. Sở Giao thông vận tải được ủy quyền quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Ban quản lý Khu đô thị Nam Sài Gòn, Tây Bắc, Thủ Thiêm sẽ được nhập làm một.
Ban quản lý Khu đô thị Nam Sài Gòn, Tây Bắc, Thủ Thiêm sẽ được nhập làm một.

Ban Quản lý Khu công viên lịch sử ăn hóa dân tộc sẽ được tổ chức thành Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc trực thuộc UBND TP.HCM theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ.

TP.HCM sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và sáp nhập vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị. Sở Xây dựng được ủy quyền quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

TP.HCM sẽ giữ nguyên Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triến nông thôn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao TP.HCM trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Trung tâm Khai thác hạ tầng thuộc Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao. 

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng sẽ giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM. Tổ chức lại Trung tâm này thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng thời ủy quyền, giao Sở Giao thông Vận tải quản lý.

Thực hiện ngay việc chuyển Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM từ trực thuộc UBND TP.HCM thành đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc để tiếp tục quản lý dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM. Sau khi xây dựng xong Trung tâm này sẽ giải thể và chuyển nhân sự về một Trung tâm trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Sáp nhập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM và chuyển từ mô hình cơ quan hành chính sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập để thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị trực thuộc UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng thống nhất giao Chủ tịch UBND quận huyện thành lập Ban Quản lý dự án khu vực quận huyện trên cơ sở kiện toàn qan quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc quận huyện như hiện nay.

Từ khóa:
id news:160366