Vàng Mua Bán
SJC HN 49,260 49,660
SJC HCM 49,260 49,640
DOJI AVPL / HN 49,400 49,550
DOJI AVPL / HCM 49,350 49,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,438.18 25,695.13
GBP 28,192.54 28,477.31
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 842.38 -1.11 -0.13%
HNX 111.61 -0.08 -0.07%
UPCOM 56.05 0.53 0.94%

Ban quản lý đầu tư xây dựng của 5 ngành được gom thành một đầu mối

NGUYỄN DUY 08:49 | 14/12/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp do UBND TP.HCM quản lý. Trụ sở đặt tại 5 Phùng Khắc Khoan, quận 1.

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM.

Ban này được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và sáp nhập vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị.

Các dự án xây bệnh viện sẽ chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện.
Các dự án xây bệnh viện sẽ chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp do UBND TP.HCM trực tiếp quản lý. Trụ sở Ban Quản lý đặt tại số 5 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ban này có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị.

Cụ thể, TP.HCM sẽ gom Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM.

Trụ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  đặt tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

Từ khóa:
id news:166542