Vàng Mua Bán
SJC HN 55,800 56,320
SJC HCM 55,800 56,300
DOJI AVPL / HN 55,750 56,100
DOJI AVPL / HCM 55,750 56,150
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,554.99 26,823.23
GBP 29,352.16 29,648.64
JPY 214.59 216.75
Chứng khoán
VNIndex 922.31 1.26 0.14%
HNX 134.85 0.81 0.6%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Bạn đoán xem hình trụ nào cao hơn?

AN LY 16:13 | 23/09/2020

Nhìn bức tranh này, bạn đoán xem hình trụ nào cao hơn?
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.    
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.    

 

 

Từ khóa:
id news:213073