Vàng Mua Bán
SJC HN 48,500 48,920
SJC HCM 48,500 48,900
DOJI AVPL / HN 48,500 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,450 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 24,732.55 24,982.37
GBP 27,662.29 27,941.71
JPY 209.11 211.22
Chứng khoán
VNIndex 859.04 6.3 0.73%
HNX 109.15 2.1 1.93%
UPCOM 54.24 0.0 0.0%
Thứ hai, 25/05/2020

Từ khóa: BÁCH KHOA

Thí sinh chính là cô Ánh Nga, giảng viên kì cựu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Lễ ký kết đánh dấu bước hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ, vật liệu mới và chuyển giao công nghệ.