Vàng Mua Bán
SJC HN 46,550 47,320
SJC HCM 46,550 47,300
DOJI AVPL / HN 46,500 47,200
DOJI AVPL / HCM 46,500 47,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,150.00 23,180.00
EUR 24,663.50 24,912.63
GBP 29,639.00 29,938.38
JPY 201.44 203.47
Chứng khoán
VNIndex 908.36 -24.73 -2.72%
HNX 104.78 -3.31 -3.16%
UPCOM 56.3 -0.05 -0.09%

Bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp tục chi 240 tỷ đồng để mua 12 triệu cổ phiếu TTC Sugar

NGUYỄN DUY 16:22 | 21/12/2018

Nếu bà My mua thành công 12 triệu cổ phiếu thì tỷ lệ sở hữu của bà Đặng Huỳnh Ức My và TTC Group sẽ đạt 45,02% vốn điều lệ TTC Sugar.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa-TTC Sugar (SBT) vừa thông báo, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục tiêu mua là để tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, bà My sẽ nâng sở hữu tại TTC Sugar lên 64,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,02%. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 24/12 đến 22/1/2019.

Bà Đặng Huỳnh Mức My và TTC Group liên tục gom cổ phiếu TTC Sugar.
Bà Đặng Huỳnh Mức My và TTC Group liên tục gom cổ phiếu TTC Sugar.

Hiện tại, cổ phiếu SBT của TTC Sugar đang được giao dịch tại vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, bà My sẽ phải chi ra 240 tỷ để mua vào 12 triệu cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 10, bà My đã mua thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng nắm giữ lên 52,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,6%. Trong khi đó,  TTC Group trong thời gian từ 16/11 đến 14/12 cũng mua xong 35 triệu cổ phiếu SBT, trong tổng số 45 triệu cổ phiếu đăng ký mua để nâng sở hữu lên 158,5 triệu cổ phiếu, tương đương chiếm 32% số cổ phần đang lưu hành.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Như vậy, nếu bà My mua thành công 12 triệu cổ phiếu thì tỷ lệ sở hữu của bà My và TTC Group, nơi bà My làm Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đạt 45,02% vốn điều lệ TTC Sugar.

Vào ngày 25/12, TTC Sugar sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4%, có nghĩa 1 cổ phiếu nhận 400 đồng. Thời điểm chi trả 25/1/2019. Với gần 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TTC Sugar sẽ chi gần 200 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Nguồn vốn phát hành trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2018 được kiểm toán của công ty.

Niên độ tài chính 2017-2018, TTC Sugar đạt doanh thu hợp nhất 10.364 tỷ, gấp 2,3 lần so với niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế 546,7 tỷ đồng, tăng 61%.

Từ khóa:
id news:166918