Vàng Mua Bán
SJC HN 50,400 50,820
SJC HCM 50,400 50,800
DOJI AVPL / HN 50,250 50,650
DOJI AVPL / HCM 50,350 50,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,671.33 25,930.64
GBP 28,571.43 28,860.03
JPY 209.03 211.14
Chứng khoán
VNIndex 876.46 11.96 1.36%
HNX 116.16 1.8 1.55%
UPCOM 56.78 0.42 0.74%

9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh của VIB âm 2.000 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 15:23 | 20/10/2018

Từ đầu năm đến nay, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng Quốc tế Việt Nam âm 2.001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.610 tỷ đồng.

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 1,377 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2,5%. 

Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 712 tỷ đồng. Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 521 tỷ đồng thì lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 84%, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng. Lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối còn gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 34 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.
Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 52% đạt hơn 126 tỷ đồng, chi phí hoạt động cũng tăng 16% chiếm gần 1.997 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 1.720 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 86% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 4% còn hơn 469 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VIB đạt gần 1.377 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 12%, chiếm hơn 234 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của VIB tăng 1,4 lần, đạt lần lượt 569 tỷ đồng và 455 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 3.610 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do tăng các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, giảm các khoản tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác, tăng tiền gửi khách hàng, tăng các công cụ tài chính phái sinh...

Tính đến 30/9, tổng tài sản của VIB đạt 132.507 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 16% và 14%, đạt lần lượt 79.575 tỷ đồng và 90.748 tỷ đồng, thực hiện được 97% và 90% kế hoạch năm. 

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 14% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 1,4 lần và 1,2 lần. Tuy nhiên dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 14% nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay không thay đổi so với mức 2,5% hồi đầu năm.

Điểm đáng chý ý trong báo cáo tài chính của VIB là dư nợ tín dụng riêng nhóm ngân hàng bán lẻ đạt trên 67.400 tỷ, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập mảng bán lẻ trong 9 tháng đầu năm tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng trưởng của cả mảng ô tô, bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và thẻ tín dụng.

Cụ thể, thị phần cho vay ô tô đạt trên 25%. Thị phần kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng có doanh số bán mới bảo hiểm tăng 202% so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng thẻ tín dụng ngân hàng tăng 84% so cùng kỳ, tổng chi tiêu thẻ tín dụng quý vừa qua cũng cao gấp 3,14 lần so với cùng kỳ.

Từ khóa:
id news:164636