22 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu trong tuần 26/11-2/12

Chủ nhật, 25/11/2018 | 11:05 GMT+7

NGUYỄN DUY

Trong tuần cuối cùng của tháng 11, hàng loạt doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tỷ lệ từ 10-40%.

Cụ thể, Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn-Sabeco (SAB) chốt quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 là 20% bằng tiền vào ngày 27/11. Thời gian chi trả 12/12. Đợt 1 trước đó đã được Sabeco trả 15%, cũng bằng tiền.

Ngày 26/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu.

22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền và chia cổ tức trong tuần này.
22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền và chia cổ tức trong tuần này.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) chốt quyền cổ tức bổ sung năm 2017 là 110% bằng tiền vào ngày 30/11. Thời gian chi trả 13/12. Trước đó cho năm 2017, KHA đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền. Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cả năm này là 120% bằng tiền.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu vào ngày 28/11.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) sẽ trả cổ tức 15% bằng tiền. Ngày chốt quyền là 3/12 và ngày chi trả là 17/12.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu vào ngày 28/11.

Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu. Cũng trong ngày này, Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu vào ngày 30/11/2018. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) chi cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp khác sẽ  trả cổ tức cao bằng tiền như NNC tỷ lệ 40%, ACL tỷ lệ 20%, OPC 10%, TUG 10%, ACL 20%, GND 7%, RTB 10%, NWT 2%, UDC 1%...

Từ khóa: