Thứ ba, 21/05/2019

15 sáng chế của Nhật Bản đã đi trước thế giới hàng trăm năm

Thứ hai, 25/02/2019 | 13:00 GMT+7

NGỌC CHÂU

Nhật Bản là một đất nước luôn làm cả thế giới đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 15 sáng tạo lạ dưới đây.sẽ khiến bạn kinh ngạc hơn.
1
2-bai-xe
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1212_1
14
game
ro


Từ khóa: