Vàng Mua Bán
SJC HN 46,100 46,820
SJC HCM 46,100 46,800
DOJI AVPL / HN 46,100 46,500
DOJI AVPL / HCM 46,150 46,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,816.82 25,067.49
GBP 29,539.29 29,837.67
JPY 203.54 205.60
Chứng khoán
VNIndex 889.56 -6.41 -0.72%
HNX 107.35 0.74 0.69%
UPCOM 55.34 -0.19 -0.34%
Thứ năm, 27/02/2020