Gần 120 mã chứng khoán bị rơi vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên sàn Upcom

Thứ sáu, 02/11/2018 | 08:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Các mã cổ phiếu đáng chú ý như: KSA, VSP, BGM, V11, S27, SD8, VC5, MCI, TNM, CGP, BHV, BT6, CC4, PXA, SDH, VNA, VPC…

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 119 mã chứng khoán vào bảng cảnh báo nhà đầu tư và bị đình chỉ giao dịch trên sàn Upcom. Trong đó, có 8 doanh nghiệp vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 101 doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch, 10 mã chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Cụ thể:

Danh sách 110 mã chứng khoán bị rơi vào cảnh báo nhà đầu tư trên sàn Upcom. 
Danh sách 110 mã chứng khoán bị rơi vào cảnh báo nhà đầu tư trên sàn Upcom. 
Từ khóa: