100 triệu cổ phiếu Cienco 4 lên sàn Upcom với giá 14.000 đồng/cổ phiếu

Thứ ba, 04/12/2018 | 17:34 GMT+7

NGUYỄN DUY

Cienco4 sẽ giao dịch trên Upcom vào ngày 10/12/2018 với mã chứng khoán C4G. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 100 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4. 

Theo đó, cổ phiếu của Cienco 4 sẽ giao dịch trên Upcom vào ngày 10/12/2018 với mã chứng khoán C4G. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ tại thời điểm giao dịch là 1.000 tỷ đồng. 

Cienco 4 được thành lập vào năm 1962 và được cổ phần hóa vào ngày 2/6/2014. Hiện tại, Cienco 4 đang hoạt động trên 3 lĩnh vực thi công xây lắp với 8 đơn vị thành viên, tổng thầu các dự án BOT với 4 đơn vị thành viên sở hữu 4 dự án và đầu tư bất động sản thông qua các dự án BT với 2 công ty thành viên. 

Cơ cấu cổ đông của Cienco 4.
Cơ cấu cổ đông của Cienco 4.

Cơ cấu cổ đông của Cienco 4 gồm có 3 tổ chức chiếm 56% là Công ty Cổ phần Xây dựng Dũng Hưng 21%, Công ty Cổ phần New Link 21%, Công ty TNHH Đầu tư Thương Hội 14%, cổ đông nội bộ 8% và cổ đông khác 36%.

Hiện tại, Cienco 4 có khoảng 16 dự án đang triển khai với tổng giá trị đầu tư 10.422 tỷ đồng. Trong quý III năm 2018, Cienco4 đạt 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Cienco4 ước tính, tăng trưởng kép doanh thu của công ty vào khoảng 6% mỗi năm và đến năm 2022, tổng doanh thu xây lắp đạt trên mức 5.000 tỷ đồng. Hiện tại, Cienco 4 còn có bốn dự án BOT, đều có năm kết thúc thu phí ngắn nhất vào 2027.

Theo kế hoạch giai đoạn 2019-2021, Cienco 4 sẽ chuyển nhượng một số dự án. Cụ thể, dự án Long Sơn 1, 2, 3, 4 với tổng doanh thu dự kiến 390 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 170 tỷ đồng. Trong đó, Long Sơn 1 (250 tỷ đồng), Long Sơn 2 (65 tỷ đồng), Long Sơn 3 (45 tỷ đồng) và Long Sơn 4 (75 tỷ đồng).

Riêng dự án Long Sơn 5 lợi nhuận dự kiến 60 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 2019. Ngoài ra, còn chuyển nhượng dự án Khu du lịch Cầu Cau cho đối tác Hàn Quốc dự kiến thu về 50 tỷ đồng.

Chưa kể, một số dự án đi vào hoạt động cũng kỳ vọng mang lại dòng tiền tốt. Tiêu biểu là dự án BOT Nam Bến Thủy do C4G sở hữu 100% hoạt động từ năm 2017 sẽ tiếp tục mang lại dòng tiền đều đặn cho công ty.

Cienco 4 dự kiến vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng vào năm 2021. Trong 600 tỷ đồng tăng vốn thì có 400 tỷ đồng đến từ lợi nhuận nhuận giữ lại và 200 tỷ đồng đến từ phát hành cổ phiếu mới. Cienco 4 cam kết trả cổ tức ít nhất 18% bằng tiền mặt hàng năm.

Từ khóa: