10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD

Thứ bảy, 03/11/2018 | 04:44 GMT+7

NGỌC CHÂU

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, trong đó top 10 chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ và bất động sản.
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nắm trong tay gần 215 tỷ USD
Từ khóa:
id news:164983