Thứ năm, 23/05/2019

10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu

Chủ nhật, 18/11/2018 | 00:23 GMT+7

NGỌC CHÂU

Tokyo ở vị trí dẫn đầu 10 thành phố công nghệ cao nhất trên thế giới, danh sách này vừa được đưa ra bởi một công ty dữ liệu có tên 2thinknow.
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
10 thành phố công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tokyo ở vị trí dẫn đầu
Từ khóa: